Genom yrkeskunnande och effektivitet bygga industrifastigheter, kontor och lägenheter, på ett för beställaren kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Mörebyggarna är ett nystartat företag med långa och stolta traditioner. I samband med att Mörebyggen har avvecklat sin byggverksamhet ville några tidigare anställda gå vidare och på så sätt föra kunnandet och traditionerna vidare. Från den 1:e september 2015 är vi igång med 10 anställda inkl. 4 delägare.

Vår payoff    talar om att vi har full kompetens, maskiner och utrustning för hela bygget. Mörebyggarna AB är certifierade enligt Verksamhetsledningssystemet FR2000. Läs certifikatet genom att klicka på bilden.

Loading...