Genom yrkeskunnande och effektivitet bygga industrifastigheter, kontor och lägenheter, på ett för beställaren kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Mörebyggarna är ett nystartat företag med långa och stolta traditioner. I samband med att Mörebyggen har avvecklat sin byggverksamhet ville några tidigare anställda gå vidare och på så sätt föra kunnandet och traditionerna vidare. Från den 1 september 2015 är vi igång med 10 anställda inkl. 4 delägare. Den 1 december 2020 köps Mörebyggarna upp av två av delägarna.

Vår payoff    talar om att vi har full kompetens, maskiner och utrustning för hela bygget. Mörebyggarna AB är certifierade enligt Verksamhetsledningssystemet FR2000. Läs certifikatet genom att klicka på bilden.